Kompleksowa obsługa firm

 • Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i innych ewidencji

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych

 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa, usługa HR (w tym pomoc w przeprowadzaniu rekrutacji)

 • Analizy finansowe

 • Kalkulacje cen

 • Pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania

 • Audyty finansowo-księgowe

 • Wsparcie usług bankowych, ubezpieczeniowych, IT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Usługi księgowe

Oferowane przez nas usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych to rzetelne, bezbłędne i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem najwyższej staranności, obejmującym w szczególności:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Karta podatkowa

 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 • Organizacja gospodarki magazynowej podmiotu

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i innych 

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i zeznań podatkowych

 • Pomoc w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej

Wsparcie przy kontrolach

Usługi polegające na przygotowywaniu wyjaśnień i dokumentów dotyczących prowadzonych kontroli podatkowych, celno-skarbowych i innych. W przypadku potrzeby reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi. 

Usługi hotline

Usługi polegające na konsultacjach telefonicznych ze specjalistami w zakresie pomocy w rozwiązywaniu na bieżąco problemów w zakresie przeprowadzanych transakcji i zdarzeń gospodarczych. 

Wsparcie zarządzania

W ramach usług wspomagających zarządzenie przedsiębiorstw Spółka oferuje swoim klientom możliwość korzystania z jednej infrastruktury informatycznej. Oprócz programów finansowo- księgowych wprowadzamy innowacyjne oprogramowania i aplikacje komputerowe, które wpływają na poprawę funkcjonowania obsługiwanych Spółek.

87%

Successful
Applications

94%

Return On
Investment

100%

Completely
Secure

Ready to talk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Let’s Talk