Wsparcie zarządzania – innowacyjne oprogramowania

W ramach usług wspomagających zarządzenie przedsiębiorstw Spółka oferuje swoim klientom możliwość korzystania z jednej infrastruktury informatycznej. Oprócz programów finansowo- księgowych wprowadzamy innowacyjne oprogramowania i aplikacje komputerowe, które wpływają na poprawę funkcjonowania obsługiwanych Spółek. W ofercie Spółki są między innymi autorskie programy, które umożliwiają Spółkom usprawnienie procesu obiegu dokumentów, generowanie automatyczne raportów, które systematyzują rolę w procesach biznesowych firmy. Podmiot dysponuje wyspecjalizowanymi systemami informatycznymi dla klientów między innymi system „ESI” wspomagający zarządzanie dokumentami umów oraz autorski system „EAD”, który jest cyfrowym archiwum dokumentów, posiadającym strukturę poziomów dostępu oraz poufności do poszczególnych typów wprowadzonych informacji. Tax Guard Group dysponuje  informatycznym systemem wspomagającym pracę sekretariatu w obszarze rejestracji oraz dystrybucji poczty wchodzącej i wychodzącej dla obsługiwanych podmiotów gospodarczych.

W celu udoskonalenia  zarządzania finansami oferujemy   jeden system do obsługi księgowo-podatkowej, co umożliwia szybki przepływ i porównywalność danych finansowych.  Na jego podstawie posiadamy  możliwość  sporządzania rozwiązań z zakresu analizy biznesowej  (Business Intelligence), które umożliwiają obsługiwanym Spółkom szybkie i elastyczne generowanie m.in. raportów finansowych.

W ramach wirtualizacji środowiska IT, nasi klienci mają zapewnioną kompleksową i scentralizowaną obsługę informatyczną.  Dzięki systemowi Intranet przy rozproszonej geograficznie strukturze lokalizacji, wdrożenie, modyfikacja i ciągle rozwijana sieć bezprzewodowa WiFi, podniosła komfort pracy użytkowników, a obsługę zewnętrznych lokalizacji oraz obsługę użytkowników mobilnych oparto o pracę na terminalach. Dzięki temu rozwiązaniu Spółka posiada zdalny dostęp do danych przechowywanych w systemach IT  obsługiwanych podmiotów.

Napisz do nas