JOANNA GODLEWSKAAnalityk finansowy
Zajmuje się analizą danych, które pochodzą z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł oraz ich przetworzeniem na niezbędne informacje dla firmy. Silna współpraca z działem rachunkowości pozwala tworzyć rzetelne sprawozdania i raporty.
MICHAŁ ŁAZICKIGłówny księgowy
Sprawuje merytoryczny nadzór nad działem księgowości i nad prawidłowością rozliczeń podatkowych. Z niezwykłą starannością sporządza sprawozdania finansowe według określonych standardów Ustawy o rachunkowości, IFRS i US GAAP.
ANNA KORMANDyrektor działu finansów
Specjalizuje się w kształtowaniu i realizacji strategii finansowej firmy. Wie jak wykorzystać w praktyce doskonałą wiedzę z zakresu zarządzania finansami.
Zarządzała licznymi projektami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, uzyskania odszkodowań, czy restrukturyzacji kredytów.
Odpowiada za przygotowywanie biznes planów, analiz finansowych i prognoz optymalizacji kosztów. Sporządza analizy finansowe inwestycji wraz z rekomendacją konkretnych działań.
PATRYCJA KRAJEWSKADyrektor ds. księgowości
Posiada ekspercką znajomość zasad księgowości, finansów, raportowania oraz obszaru podatków i ich rozliczania.
Odpowiada za nadzór nad sporządzaniem okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych i audytów wewnętrznych.
Inicjuje i wdraża nowoczesne systemy ERP, w tym przygotowuje założenia do rachunkowości zarządczej.
Prowadzi procesy restrukturyzacyjne w zakresie zmian struktur organizacyjnych. Przeprowadza i sporządza sprawozdania z audytów zewnętrznych.
ARTUR BEDNAREKDoradca podatkowy
Zajmuje się udzielaniem wyjaśnień w zakresie rozliczeń obowiązków podatkowych (przygotowywanie symulacji obciążeń podatkowych dla bieżących i przyszłych zdarzeń gospodarczych).
Odpowiedzialny jest za udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.
RENATA ZAREMBAKierownik działu personalnego
Zajmuje się nadzorem, planowaniem i kontrolą prac związanych z zasobami ludzkimi w firmie. Realizuje politykę personalną, przygotowuje niezbędne dokumenty do naliczania płac. Zarządza zespołem wszystkich pracowników oparciu o nowoczesne narzędzia HR.
ROBERT GRZESZCZYKPrezes
Reprezentuje spółkę i sprawuje kontrolę kierowniczą nad całokształtem działalności. Kieruje pracą Zarządu i kontroluje pracę podległych mu dyrektorów.
MONIKA GALON - SURDYKOWSKASpecjalista ds. kadr i płac
Odpowiada za kontrolowanie kwestii wypłaty wynagrodzeń pracownikom w oparciu o ewidencję czasu pracy. Dba o to, by wszystkie procesy w firmie były wykonywane zgodnie z prawem pracy.